Patient Information Leaflets

Oct
24

When the baby dies before birth, Are you aware?

Download [English]Download [Sinhala]Download [Tamil] When the baby dies before birth, Are you aware? දරුවා ඉපදීමට පෙර මියයාම පිලිබඳ, ඔබ දැනුවත්ද? உங்கள் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே இறந்துவிட்டதைப் பற்றி நீங்கள் அறிவீர்களா ? English
DETAIL
Oct
19

Are you aware of umbilical cord prolapse in late pregnancy?

Download [English]Download [Sinhala]Download [Tamil] Are you aware of umbilical cord prolapse in late pregnancy? ගර්භනී සමයේ පසු අවදියේදී පෙකණි වැල ගැබ් ගෙලෙන් පිටතට පැමිණීම පිළිබඳ  ඔබ දැනුවත්ද? கர்ப்பத்தின் பிற்பகுதியில் தொப்புள் கொடியின் சரிவு பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா? umbilical cord prolapse English
DETAIL
Jun
28

Are you aware of your baby’s movements during pregnancy?

Download [English]Download [Sinhala]Download [Tamil] Are you aware of your baby’s movements during pregnancy?  ගර්භනී සමයේදී ඔබේ දරුවාගේ චලනයන් ගැන ඔබ දැනුවත්ද? கர்ப்ப காலத்தில் உங்கள் குழந்தையின் அசைவுகள் பறஂறி தெரியுமா?   Baby movements English
DETAIL
May
09

Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?

Download [English]Download [Sinhala]Download [Tamil] Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?   පොලිසිස්ටික් ඕවරි සින්ඩ්‍රෝම්   (Polycystic Ovary Syndrome) ගැන ඔබ දැනුවත්ද? பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?     PCOD - NEW - English (1)
DETAIL