Patient Information Leaflets

May
09

Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?

Download [English]Download [Sinhala]Download [Tamil] Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?   පොලිසිස්ටික් ඕවරි සින්ඩ්‍රෝම්   (Polycystic Ovary Syndrome) ගැන ඔබ දැනුවත්ද? பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?     PCOD - NEW - English
DETAIL